Atzinums

Providus ieteikumi Rīgas sociālajai politikai no 2021.-2027.gadam 

Autors:Agnese Frīdenberga, Iveta Ka?oka, Andris ?uvajevs

应召女友第一季PROVIDUS 2020.gada 17.aprīlī nosūtītie ieteikumi Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamentamLasi

Atzinums

Ieteikumi Korupcijas novēr?anas un apkaro?anas plānam 2021.–2025.gadam 

Autors:Iveta Ka?oka, Līga Stafecka

应召女友第一季2020.gada 9.aprīlī domnīcas PROVIDUS nosūtītie ieteikumi jaunajam korupcijas novēr?anas un apkaro?anas plānam.Lasi

Providus 2019.g. p%c4%81rskats(v4)

PROVIDUS 2019.gada darbības pārskats 

Autors:Providus

Publicējam pārskatu par 2019.gadā paveikto domnīcā PROVIDUS. Lasi

Atzinums

Atzinums par pa?valdību likuma izstrādi 

Autors:Līga Stafecka

Domnīcas PROVIDUS pētniece Līga Stafecka 2020.gada 18.februārī nosūtīja Vides aizsardzības un re?ionālo lietu ministrijai atzinumu par Informatīvo zi?ojumu "Par pa?valdību likuma izstrādi" (VSS-120). Lasi

Ask blackboard chalk board chalkboard 356079

Aptaujas atbil?u apkopojums par VARAM konceptuālo zi?ojumu par līdzdalības bud?etē?anu 

Domnīcas PROVIDUS veidotais aptaujas atbil?u apkopojums par VARAM konceptuālo zi?ojumu par līdzdalības bud?etē?anu.Lasi

Atzinums

Atzinums par VARAM konceptuālo zi?ojumu par līdzdalības bud?etē?anu 

Autors:Līga Stafecka, Sintija Tarasova

Domnīcas PROVIDUS pētnieces Līga Stafecka un Sintija Tarasova 2020.gada 7.janvārī nosūtīja Vides aizsardzības un re?ionālo lietu ministrijai atzinumu par konceptuālo zi?ojumu “Par līdzdalības bud?eta ievie?anu Latvijā”Lasi

Ask blackboard chalk board chalkboard 356079

Piedalies aptaujā par līdzdalības bud?eta ievie?anu Latvijā 

Autors:Providus

Kā Latvijas iedzīvotājus iesaistīt pa?valdībubud?etu veido?anā?
Lasi

Ground group growth hands 461049 (1)

Kas ir sociāli atbildīgi iepirkumi? 

Autors:Agnese Frīdenberga, Kristīne Gaigule-?āvēja

Materiālu kopums par sociāli atbildīgiem iepirkumiem: Latvijas situācijas izvērtējums, citu ES valstu zi?ojumi par sociāli atbildīgu iepirkumu ievie?anas praksi un tiesko regulējumu, kā arī prezentācijas no konferences “Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums kā virzītājspēks sociālās ekonomikas attīstībai Latvijā”Lasi

Seminars (2)

Seminārs par iedzīvotāju līdzdalību pa?valdību darbā 

Autors:Providus

?.g. 11.decembrī Cēsīs norisināsies Vidzemes pa?valdību seminārs līdz?inējās pieredzes izvērtē?anai un nākotnes ideju attīstī?anai "Kā veicināt iedzīvotāju līdzsalību pa?valdību darbā".
Lasi

Lasītākais